Тосон Клапангийн Нэмэлтээр Хөдөлгүүрээ Сайжруул

Клапангийн дуу дарах нэмэлтийн талаархи дэлгэрэнгүй гарын авлага: Түүний ашиг тус, ажиллах зарчим, LIQUI MOLY-ийн шилдэг сонголтууд болон бусад зүйлс. Клапангийн нэмэлт бүтээгдэхүүний бүх төрлийн мэдээллийг нэг дороос аваарай.

Та клапангийн тачигнасан дууг яаж дарж санаа амрах вэ гэж бодож явна уу? Хэрэв тийм бол Тосон Клапангийн нэмэлт бүтээгдэхүүнийг хэрэглээрэй. Зөвхөн дууг дараад зогсохгүй хөдөлгүүрийн үйл ажиллагааг сайжруулж, эдэлгээг уртасгах болно.

Түлхүүр Зүйлс

 • Клапангийн дуу дарагч нь моторын үйл ажиллагааг сайжруулж, тачигнасан дууг даран, эдэлгээг уртасгах болно.

 • Зөв нэмэлт бүтээгдэхүүнээ сонгохын тулд үйлдвэрлэгч брэндүүдийг сайтар судалж, тосны төрөл болон зуурамтгай чанартай таарах байдлын талаар мэдээлэлтэй болж авах хэрэгтэй.

 • Нэмэлт бүтээгдэхүүнээ болгоомжтой хадгалж, хэрэглэж, хаяж сурах нь аюулгүй байдал, байгаль орчинд чухал нөлөөтэй.

Тосон клапангийн нэмэлтийг бүрэн ойлгох нь

A picture of a hydraulic lifter system

Тосон клапангийн нэмэлтүүд нь хөдөлгүүрийн ажиллагааг сайжруулах, үйл ажиллагааны дуу чимээг багасгах, гидравлик системийн ашиглалтын хугацааг уртасгахад зориулагдсан байдаг. Уг нэмэлтийн хэд хэдэн төрлийн үйлдвэрлэгч байдаг бөгөөд Wynn’s Hydraulic Valve Lifter, LIQUI MOLY Hydraulic Lifter нэмэлт бөгөөд дизель тоосонцорын шүүлтүүртэй болон шүүлтүүргүй, бензин болон дизель бүх төрлийн хөдөлгүүрийн тосонд тохиромжтой. Эдгээр нэмэлтүүд нь гидравлик системийн ажиллагааг хангах, гидравлик шингэн алдагдахаас урьдчилан сэргийлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.

Тосон Клапангийн Нэмэлт Бүтээгдэхүүн Ашиглахын Давуу Талууд

Тосон клапангийн нэмэлтийг ашиглах нь гидравлик өргөгчийн чимээ шуугианаас урьдчилан сэргийлэх, багасгах, моторын тосны урсгалын бөглөрлийг арилгахын тулд тосны сувгийг цэвэрлэх, гидравлик өргөгчийн хэвийн үйл ажиллагааг сэргээх зэрэг олон давуу талтай.

Тосон клапангийн нэмэлтүүд нь дуу чимээг бууруулах, элэгдлээс урьдчилан сэргийлэхээс гадна цилиндрийн үйл ажиллагааг сайжруулдаг. Нэмэлт бүтээгдэхүүн нь тосны гарцыг цэвэрлэх, тосны урсгалд саад учруулж болзошгүй лаг болон бусад бохирдлуудыг задалж өгөх үүрэгтэй. Энэ нь эргээд цилиндрийг зохих ёсоор тослох, элэгдлийг багасгах замаар хэвийн үйл ажиллагааг хадгалахад тусалдаг юм. Тосон клапангийн нэмэлтийг ашиглахын давуу тал нь зөвхөн системийн бие даасан бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд төдийгүй гидравлик төхөөрөмжийн ерөнхий үйл ажиллагаа, урт удаан эдэлгээнд нөлөөлдөг.

Тосон Клапангийн Нэмэлтүүд Хэрхэн Ажилладаг Вэ?

Тосон клапангийн нэмэлтүүд нь тосон лагийг арилгах, тослох чанарыг сайжруулах, хамгийн тохиромжтой зуурамтгай чанарыг хадгалах замаар ажилладаг. Зуурамтгай чанар нь тосны урсах чадварын хэмжүүр бөгөөд температур нэмэгдэх тусам хөдөлгүүрийн тосны зуурамтгай чанар буурах болно. Харин температур буурах тусам хөдөлгүүрийн тос өтгөрч, улам наалдамхай болдог. Энэ нь моторын тос сийрэгжихийн хэрээр температур өсөхөөс эсрэг гэж хэлж болно. Тос алдаж гоожих асуудлыг хянах нь тосны зөв даралттай байх, хөдөлгүүрийн үйл ажиллагаа сайн байхад чухал нөлөөтэй юм.

LIQUI MOLY тосон клапангийн нэмэлт нь тосны сувгууд болон тос эргэлдэх системийг цэвэрлэж тосны даралтыг хэвийн байлгах замаар хөдөлгүүрийн үйл ажиллагааг сайжруулж, гинжний дуу чимээг бууруулдаг. Тосон лаг болон бусад бохирдлыг задалж өгөх бөгөөд дараагийн удаа тос солих үед хуучин тостой хамт бохирдол гадагшлах болно.

Зөв Нэмэлт Бүтээгдэхүүнийг Сонгох нь

A picture of a hydraulic lifter oil additive to be added during or after oil change

Ямар төрлийн болон зуурамтгай чанартай тосонд тохирох вэ, хэр найдвартай брэнд вэ гэдгээс таны сонголт хамаарах болно. LIQUI MOLY, Castrol, Valvoline, Mobil зэргээс авхуулаад олон төрлийн нэмэлтүүд зах зээлд бий. Тэдгээрээс хамгийн найдвартай, чанар сайтай, үр дүн үйлчилгээ нь батлагдсан бүтээгдэхүүнийг сонгоход тань тусалъя.

Брэнд, нийцтэй байдлаас гадна тосны төрөл нь сонгох үйл явцад чухал хүчин зүйл болдог. Моторын тосны үндсэн хоёр төрөл байдаг: минерал тос, синтетик тос. Минерал болон синтетик тосны ялгааг ойлгох нь үйл ажиллагаа сайтай гидравлик өргөгч системийг хадгалахад болон зөв нэмэлт бүтээгдэхүүнээ сонгоход хэрэгтэй мэдээлэл болж өгнө.

Хамгийн түгээмэл LIQUI MOLY брэндийн тосон клапангийн нэмэлт

LIQUI MOLY-ийн хамгийн алдартай тосон клапангийн нэмэлт нь клапангийн тачигнасан дарах зориулалттай бөгөөд бензин болон дизель хөдөлгүүрт тохирч, бүх төрлийн моторын тосонд нийцдэг. Энэхүү нэмэлт нь хөдөлгүүрийн элэгдлийг багасгах, үйл ажиллагааг оновчтой болгох, дуу чимээг багасгахад тусалдаг тул хэрэглэгчдийн дунд түгээмэл сонголт болоод байгаа билээ.

Минерал болон Синтетик тосны ялгаа

A key component in the performance of engines and hydraulic lifters is using mineral oils vs. synthetic oils.

Минерал тосыг түүхий тосноос гаргаж авдаг бөгөөд бохирдол ихтэй байдаг. Уг төрлийн тос нь синтетик тосыг бодвол зардал бага, хэмнэлттэй байдаг тул төсөвтөө анхаардаг хэрэглэгчдийн түгээмэл сонголт болдог.

Харин үйлчилгээ, урт эдэлгээний хувьд синтетик тос нь давуу талтай байдаг. Синтетик тосыг минерал тостой харьцуулахад илүү сайн үйлчилгээтэй болгох үүднээс тусгай нэмэлт бодисуудыг найрлагад нь шингээж өгдөг юм.

Зуурамтгай чанарыг харгалзаж үзэх нь

Зуурамтгай чанар нь техникийн шингэний чухал хүчин зүйл бөгөөд системийн ажиллагаа, үр ашигт нөлөөлдөг. Зуурамтгай байдлын индекс (VI) нь температурын хэлбэлзэлтэй үед тосны зуурамтгай чанар дахь өөрчлөлтийг хэмжихэд ашиглагддаг юм. Хөдөлгүүрийн тосны зуурамтгай чанар нь бага зуурамтгай байдлын индекстэй бол температурын өөрчлөлтөөр эрс өөрчлөгддөг. Нөгөөтэйгүүр, өндөр зуурамтгай чанар нь ийм температурын өөрчлөлтийг илүү сайн тэсвэрлэдэг байна.

Иймд тосон клапангийн нэмэлтийг сонгохдоо тосныхоо зуурамтгай чанарыг харгалзаж үзэх хэрэгтэй юм. Учир нь зуурамтгай чанар нь тосны урсац болон даралтад чухал нөлөөтэй байдаг. Тосны зуурамтгай чанар болон системд үзүүлэх нөлөөг нь харгалзаж үзэж байж сонголт хийснээр хамгийн сайн нэмэлт бүтээгдэхүүнийг олоход туслах болно.

Хэрэглээ болон арчилгааны зөвлөмж

A picture of a person adding hydraulic lifter additive to a hydraulic system

Тосон клапангийн нэмэлтийг тогтмол ашиглаж, гидравлик системээ арчлах нь хөдөлгүүр бүрэн хүчин чадлаараа ажиллахын үндэс бөгөөд эдэлгээг уртасгана.

 1. Тогтмол тосны түвшинг шалгаж, алдаж гоожиж байгаа үгүйд анхаарал хандуулах хэрэгтэй.

 2. Тосон клапангийн нэмэлтийг хэрэглэхдээ автомашин үйлдвэрлэгчийн гарын авлагад заасан зөвлөгөөг дагаж мөрдөх.

 3. Тосны хэмжээтэйгээ тохируулж таарах тунгаар нэмэлт бүтээгдэхүүн хийх.

 4. Нэмэлтээ хийсний дараа мотороо ажиллуулж бүтээгдэхүүн тостой сайтар холилдож, системээр бүрэн тархах боломж олгох хэрэгтэй.

Хэрэглэх заавар

A picture of a person checking the fluid levels of a hydraulic system

Тосон клапангийн нэмэлтийг хэрэглэхдээ дараах алхамуудыг дагаж мөрдөх хэрэгтэй:

 1. Автомашин үйлдвэрлэгчийн гарын авлага дээрээс хэр хэмжээтэй нэмэлт хэрэглэхийг харах.

 2. 300мл савлагаатай нэмэлт бүтээгдэхүүн нь 6л хүртэлх тосонд хангалттай.

 3. Нэмэлтийг тохирох тунгаар шууд моторын тосон дээр хийнэ.

 4. Бүтээгдэхүүнийг хийсний дараа моторыг халтал ажиллуулна.

 5. Тосоо солих болгондоо хэрэглэх нь илүү үр дүнтэй.

Тосны түвшин болон алдаж гоожиж байгаа эсэхийг шалгах

A picture of a person repairing a hydraulic cylinder leak

Тосны түвшинг сайтар хянаж байх нь таны машины гидравлик системийг жигд ажиллуулахад зайлшгүй шаардлагатай. Шингэний түвшинг тогтмол шалгаж, гоожиж буй шинж тэмдгийг хайж олох нь хөдөлгүүрийн тос болон гидравлик системийн ажиллагааг хэвийн болгож, эвдрэлээс урьдчилан сэргийлэхэд тусална. Хэрэв гоожиж байгаа нь илэрсэн бол системийг цаашид гэмтээхгүйн тулд яаралтай арга хэмжээ авах шаардлагатай.

Та зөвхөн тосны түвшинг хянахаас гадна хоолой, холбох хэрэгсэл болон бусад эд ангиудын элэгдэл, гэмтлийн шинж тэмдгийг шалгах нь чухал юм. Хэрэв шингэн гоожиж байгаа нь тогтоогдвол мэргэшсэн механикт үзүүлэхийг зөвлөж байна. Механик нь хаагуур гоожсон эх үүсвэрийг тодорхойлж, шаардлагатай засварыг хийх бөгөөд ингэснээр таны клапангийн систем тасралтгүй ажиллагаа, удаан эдэлгээтэй байх болно.

Тосон клапанд тулгардаг түгээмэл асуудал, тэдгээрийн шийдэл

Тосон клапангийн систем нь гоожих, исэлдэлтийн улмаас үйл ажиллагаа сулрах, тосолгооны материал хангалтгүй болох зэрэг олон төрлийн асуудалтай тулгардаг. Эдгээр нийтлэг асуудлуудыг тодорхойлж, гоожиж байгаа эд ангиудыг засах, солих, тохирох тосон клапангийн нэмэлтийг ашиглах, тосны түвшинг тогтмол шалгаж, дүүргэх зэрэг шийдлүүдийг хэрэгжүүлснээр та эдгээр асуудлуудаас ангижирч, тосон клапангийн системийн оновчтой ажиллагааг хангах боломжтой.

Hydraulic Lifter Additive for Audi TFSI engine

Цилиндрээс тос алдах

Цилиндрээс тос алдаж байгаа бол сальник жийргэвчийг солих, холболтыг чангатгах, эсвэл жижиг гоожсон хэсгийг битүүмжлэхийн тулд гидравлик чигжээсийг ашиглан шийдэж болно. Элэгдсэн, гэмтсэн сальник жийргэвч хуруув резин, сул холболт, зэврэлт нь цилиндрийн алдагдал үүсгэж байдаг. Иймд цилиндрээ тогтмол шалгаж, аливаа асуудлыг цаг алдалгүй шийдвэрлэснээр та тос гоожихоос сэргийлж, гидравлик системийнхээ хэвийн үйл ажиллагааг хадгалах боломжтой.

Исэлдэлтээс болж суларсан үйл ажиллагааг сэргээх

Исэлдэлт нь хүчилтөрөгчийн молекулууд гидравлик шингэнд байдаг бусад молекулуудтай урвалд орох үзэгдэл юм. Энэ урвал нь шингэний эвдрэлд хүргэж, улмаар гүйцэтгэл, үр ашиг буурахад хүргэдэг. Өндөр чанартай гидравлик шингэн болон исэлдэлтээс сэргийлэгч нэмэлтийг ашигласнаар та исэлдэлтийг бууруулж, улмаар үйл ажиллагаа сулрах эрсдлийг бууруулж чадна.

Гидравлик шингэн ба нэмэлтийг зөв сонгох нь исэлдэлтээс болж үйл ажиллагаа сулрах үзэгдэлтэй тэмцэх гол арга зам юм. Та өөрийн системд тохирсон, үйлдвэрлэгчийн техникийн үзүүлэлтүүдийг хангасан шингэн болон нэмэлтийг сонгосноор исэлдэлттэй холбоотой асуудлыг үр дүнтэй шийдэж, гидравлик системийн ашиглалтын хугацааг уртасгах боломжтой. Тосон клапангийн нэмэлтүүд нь энэ асуудлыг шийдвэрлэхэд тохиромжгүй.

Дүгнэлт

Эцэст нь дүгнэхэд тосон клапангийн нэмэлтүүд нь гидравлик системийн ажиллагааг нэмэгдүүлэх, дуу чимээг багасгах, ашиглалтын хугацааг уртасгахад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Төрөл бүрийн нэмэлтүүд, тэдгээрийн ашиг тус, хэрхэн ажилладагийг ойлгосноор та сонголт хийхдээ зөв шийдвэр гаргаж чадна. Тохирсон тосон клапангийн нэмэлт бүтээгдэхүүн тогтмол хэрэглэж машиндаа хөрөнгө оруулалт хийснээр хөдөлгүүрийн үйл ажиллагаа сайжирч, гидравлик системийн насжилт уртсах бөгөөд тачигнасан дуунаас ангижирч санаа амар машинаа унах боломжтой шүү.

Hydraulic Lifter Additive

Түгээмэл асуултууд

Тосон клапангийн нэмэлт нь ямар үйлчилгээтэй вэ?

Тосон клапангийн нэмэлт нь дуу чимээг дарж, хөдөлгүүрийн ашигтай ажиллагааг нэмэгдүүлэх үүрэгтэй бөгөөд ингэхийн тулд тосон лагийг цэвэрлэж, наалдсан хавхлагуудыг тосолж, суллаж, элэгдлийг багасгадаг.

Тачигнасан чимээг яаж дарах вэ?

LIQUI MOLY Клапангийн Дуу Дарагч нэмэлт бүтээгдэхүүнийг тосон дээрээ хийж хэрэглээрэй.

Мөн дээрээс нь тосоо солиулахдаа мотор угаагч бүтээгдэхүүнээр угааж цэвэрлэж байх нь үр дүнтэй байх болно.

LIQUI MOLY Клапангийн Дуу Дарагчийг хэрхэн ашиглах вэ?

Хэрэглэхдээ 300мл савлагаатай нэмэлт бүтээгдэхүүнийг 6л хүртэлх тосон дээр шууд нэмж хийнэ.

Хийснийхээ дараа хөдөлгүүрээ халтал нь ажиллуулах хэрэгтэй бөгөөд тосоо солиулах болгондоо нэмэлтийг ашиглавал илүү үр дүнтэй байх болно.

Тосон клапангийн нэмэлтийг ашиглах нь ямар давуу талуудтай вэ?

Тосон клапангийн нэмэлтүүд нь дуу чимээг бууруулж, хөдөлгүүрийн ажиллагааг сайжруулах, гидравлик системийн ашиглалтын хугацааг уртасгахын зэрэгцээ таны хөдөлгүүрт олон бодит ашиг тусыг өгөх болно.

Эдгээр давуу талууд нь хөдөлгүүрийн ажиллагааг сайжруулах, дуу чимээг багасгах, гидравлик системийн ашиглалтын хугацааг уртасгах зэрэг орно.

Яг одоо үйлчилгээгээ захиал

Та манай хотын төвд байрлах салбаруудад ирж автомашины төгс үйлчилгээг мэдрээрэй.